متولدین ۱۳۴۷ به قبل در سامانه تزریق کرونا ثبت نام کنند

مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

از هم اکنون متولدین ۱۳۴۷ وقبل از آن در سراسر کشور امکان دریافت آنی نوبت در سامانه  سلامت را دارند.

هم چنین متولدین ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ که ساکن استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان، قم و هرمزگان هستند و پرونده بهداشت دارند، امکان ثبت نام دارند.